Fratok retten

I 2006 fratok Ap elevene retten til å velge skole i Sør-Trøndelag. Ap mente at de visste bedre hvilken skole elevene helst skulle gå på, og begrunnet denne overstyringen blant annet med at frafallet i videregående angivelig skulle gå ned. I Ap-styrte Sør-Trøndelag har frafallet siden den gang fortsatt å øke.

Ap er selektive når de refererer evalueringen av inntaksordningen som fylkestinget behandlet i 2015. I innlegget utelater Ap glatt å nevne at fritt skolevalg i Hordaland fylkeskommune har ført til at elevene i ungdomsskolen har fått bedre karakterer, som igjen gjør at de har større sannsynlighet for å gjennomføre videregående utdanning. Det er viktig for den enkelte elev og for samfunnet vårt at flere gjennomfører videregående.

Høyre mener elevene vet best selv hvilken skole de skal gå på. Ap mener postnummeret skal være avgjørende for hvilken skole du skal ha mulighet til å gå på. Det er svært mange elever som vil gå på nærskolen sin. Noen vil velge en annen skole for å få en annen faglig fordypning, eller fordi de ønsker å skifte skolemiljø. Fritt skolevalg ville ha imøtekommet slike behov samtidig som eleven slipper å brette ut livet sitt i en belastende søknadsprosess.

Bli ekstra gode

Fritt skolevalg er ingen trussel. Det flytter makta fra Ap til den enkelte elev. Det er en mulighet som inspirer til innsats, mangfold og utvikling av gode skoler.

Mari Holm Lønseth , 2. stortingskandidat Sør-Trøndelag Høyre

Guro Angell Gimse, 3. stortingskandidat Sør-Trøndelag Høyre