Kommunevalget 2023 nærmer seg med raske skritt og den med løfter om forbedringer fra alle partier.

Jeg er takknemlig for at innbyggere stiller til valg og ber om tillit for å gjøre en innsats for oss alle. Lykke til!

Jeg har behov for å komme med mine ønsker for Melhus i de kommende år.

Jeg er pensjonist, men har erfaring fra barnehagesektoren fra 1978. Det har skjedd utrolig mye i  barnehagene i disse årene, mye bra, men det er også utfordringer.

En alvorlig utfordring er det høye sykefraværet som preger mange barnehager.

En måte å møte denne utfordringen er å øke grunnbemanningen. Jeg er overbevist om at det vil lønne seg i det lange løp både økonomisk og pedagogisk.

Innleie av vikarer er dyrt og det koster store summer å dekke hva den enkelte syke koster for arbeidsgiver og samfunn.

Jeg mener ikke at økt bemanning alene er svaret på alle utfordringene. Viktig er også tilstedeværende ledelse, tydelige arbeidsoppgaver, kompetanse i personalet og et godt arbeidsmiljø.

De samme grunnleggende faktorene kan også trekkes fram for eldreomsorg og for andre grupper som trenger ekstra hjelp og støtte.

Grunnbemanningen må økes, samt at det bør gjennomgås hvilke oppgaver de ulike yrkesgruppene skal dekke. Og,- kan noe endres/fjernes eller overlates andre?

I den senere tid har det vært et stort fokus på eldreomsorgen og fastlegekrisen.

Selv mener jeg at den største utfordringen er mangel på arbeidskraft med rett utdanning, ikke minst sykepleiere og helsearbeidere.

Det skulle vært satset på økt utdanning av mange av disse faggruppene for mange tiår siden. Her har skiftende regjeringer mye å svare for, da dette har vært kjent lenge.

Like viktig er en gjennomgang av oppgavene de ulike arbeidstakerne er pålagt: Kan noe endres og fjernes? Har registrering og papirarbeid tatt overhånd?

Mitt største ønske er nok ansatte med rett kompetanse som har tid til den enkelte, enten det er i barnehagen, skolen, den eldre eller når det trengs legehjelp.

Mindre stress og litt roligere dager for fagfolket minsker sykefraværet og gjør at folk holder ut i arbeidslivet.

Lykke til lokalpolitikerne våre!