Rett og slett for dårlig med så lange ventelister

UKM er en arena der mange av kulturskoleelevene får verdifull scenetrening. Foto: John Lerli