Uttalelse fra Regionrådet for Trondheimsregionen v/

Ordfører Rita Ottervik, Trondheim Kommune

Ordfører Trond Hoseth, Malvik Kommune

Ordfører Ivar Vigdenes, Stjørdal Kommune

Ordfører Sivert Moen, Midtre- Gauldal Kommune

Ordfører Jorid Jagtøyen, Melhus kommune

Ordfører Gunn I Stokke, Skaun Kommune

Ordfører Oddbjørn Bang, Orkland Kommune

Ordfører Bjørnar Buhaug, Indre Fosen Kommune

Flere praksisplasser og bedre kvalitet i praksisstudier for sykepleierstudenter er noe vi prioriterer i Trondheimsregionen.

Kommunene i Trondheimsregionen arbeider hver eneste dag for å beholde og å rekruttere sykepleiere til kommunehelsetjenesten. Dette gjelder også helsefagarbeidere, vernepleiere, leger m.m. Vi har forståelse for at ikke alle mener at arbeidet gir de effekter som ønsket på kort sikt, men vi håper at alle ser utfordringsbildet som kommunehelsesektoren i Norge står overfor. Det er komplekst og det finnes ingen enkle løsninger. Vi har en felles samfunnsutfordring der vi sammen må utvikle løsningene. Og vi må framsnakke kommunehelsetjenesten som arbeidsplass.

Det er en viktig strategisk beslutning at det nå skal utdannes langt flere sykepleiere enn før nasjonalt, og at det ved NTNU (Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie) opprettes flere studieplasser. Kommunene i Trondheimsregionen har en viktig rolle i å ta imot flere praksisstudenter når NTNU og Nord Universitet nå får flere sykepleierstudenter. Vi er vårt ansvar bevisst og vil legge til rette for flere praksisplasser allerede fra studieåret 2022/2023 for sykepleierstudenter i kommuner i Trondheimsregionen.

I tillegg til å åpne opp for flere praksisplasser, er vi opptatt av kvaliteten på praksisstudiene. Et eksempel på dette er arbeidet som gjøres i kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal som gjennom Interkommunalt rekrutteringsprosjekt helse samarbeider med NTNU og KS Jobbvinner om tiltaket «Kvalitet i praksisstudier for sykepleierstudenter», der man skal prøve ut tiltak som kan styrke kvaliteten på studentenes praksisstudier. Praksis utgjør ca. 50% av sykepleierstudentenes utdanning. Det er dokumentert at studenter som opplever god kvalitet på sin praksisplass i større grad vil søke seg tilbake til praksisstedet som ferdig utdannede yrkesutøvere. Allerede etter påske 2022 tar Melhus, Skaun og Midtre Gauldal kommuner imot 1. års sykepleierstudenter som skal ha praksis på sykehjem, og der nye tiltak som skal styrke kvaliteten i praksisstudier skal testes ut sammen med veiledere fra NTNU. Resultatene fra dette tiltaket vil deles med kommuner i Trøndelag slik at vi kan utvikle oss videre sammen.

Som folkevalgte ledere er vi opptatt av at kommunene i Trondheimsregionen skal tilby gode praksisplasser med fokus på faglig læringsutbytte og at studentene får innsikt i de spennende arbeidsoppgavene som kommunehelsetjenesten kan tilby. Kommunehelsetjenesten er i endring og det gjøres mye viktig utviklingsarbeid i Trøndelag sammen med NTNU, SINTEF, Nord Universitet, Statsforvalteren og KS rettet mot kommunehelsetjenesten. Vårt felles mål er å beholde ansatte, videreutvikle ansatte og å rekruttere ansatte til kommunehelsetjenesten - nå og i et framtidsperspektiv. Vi håper at mange søker seg til sykepleierstudier ved NTNU før søknadsportalen stenger 15. april. Lykke til med utdanningsvalget!

Kommunene i Trondheimsregionen vil forplikte oss til å ta imot studenter til praksisplasser i våre kommuner, og forventer at St. Olav følger opp sammen med oss slik at vi når målet.