Røret som nå stikker lenger ut i elva enn før, kommer fra et rensealegg. Da skal det i prinsippet ikke forurense.

Det er ikke alt vet sikkert om akkurat denne saken. Laksen er en naturlig skapning og kan nok endre adferd av mange ulike årsaker. Det samme kan sies om elva som også kan endre seg over tid.

Hva som er gjort, når det gjelder røret i elva og oppfølging av prøvene for to år siden, har vi så langt ikke fått noen forklaring på fra Melhus kommune.

Gaula er en av verdens beste lakseelver, sier fiskeeksperten Matt Hayes, som har besøkt elver verden rundt.

Men elver og vassdrag har en lang og vond tradisjon i å bli brukt også som kloakk og tømmested for søppel. Vi trenger ikke peke på den tredje verden eller tungt industrialiserte land som enda ikke har fått skikk på forurensningen sin.

Slik har det nemlig også vært her, i Gaula, fra øverste del hvor Killingdal gruve i mange år forgiftet elva. Videre nedover har den mektige elva måttet ta imot dårlig renset kloakk, og uhell med oljeutslipp har også vært et problem opp gjennom åra.