Av Ole Lande

Takk for info om snuplassen!

Takk! Det skal visst være et pedagogisk smart trekk, dersom en skal komme med en mindre populær beskjed, å først si noe positivt. Derfor starter jeg med takk til Trønderbladet fredag 25. februar, som gir «snuplass-saken» oppe ved Brekkåsen skole så god dekning! Klart og greit.

Jeg har vært ute med en kommentar i saken tidligere. Det kommer i tanken noe jeg overhørte for vel 60 år siden. Veivesenet bygget ny vei i ei lita bygd i Namdalen, og ødela i den forbindelse en gårdsveg for ei «gammel dame» (ca. 70 år). Ho møtte han som var sjef for veibyggingen, og klaget på veivesenet som hadde ødelagt veien hennes. Svaret var enkelt: «Du er for gammel til å forstå deg på dette!» Men damen var gammel nok til å svare for seg, og veien ble reparert omgående!

Er jeg for gammel til å mene noe om praktiske «veivalg»? Tja, kanskje det?

Har Melhus politikere og fagfolk vært opp på Brekkåsen og sett, vurdert. Selv om jeg ikke kjenner til eventuelt dyrkajordstrid da det skulle bygges på «indrefilen», Melhustunet, men da jeg kom til Melhus var det kornåker der, og selvfølgelig skurtrøske.

Med all mulig respekt for kornåkeren ved eksisterende snuplass, så er det noen tanker som surrer i hodet.

Må det være snuplass?

Nå ser det ut som om at adkomsten fra Klemmets veg og inn på Letesvegen ikke lenger er noe problem. Flott det!

Så er det snuplassen?

Langs Klemmets veg er det på den ene sida udyrkamark på metervis. Plass for busser og pendlerparkering, ja også veiutvidelse. Bussene trenger ikke å snu, de kan kjøre ned Bjønnvegen og inn på Klemmets veg, så er snuproblemet løst for en relativt billig penge. Skulle det være problem med møtende trafikk opp Bjønnvegen, kan den opp bakken gjøres enveiskjørt og trafikken ledes etter Klemmets veg. Klemmets veg har fortau hele veien. Det blir «langt» å kjøre, men er det verre enn å ta av lekeplassen fra skolebarna?

I tillegg får barna (barnebarna mine) beholde lekeplassen og buss-passeringene blir halvert. Bussene skal bare kjøre en vei…

Betyr det noe at rektor uttrykker bekymring på barnas vegne? Jeg mener rektor på barneskolen skal tillegges betydning. Hvem taler ellers barnas sak på skoleplassen? Er barna «like mye» verdt som gamle? Alle (?) vil ha buss, men ingen voksne vil ofre noe for å få det til, vi tar det fra barna.

Hva med snuplass oppe på Brekkåsen før en når fram til den omtalte kornåkeren. Det er et område som er udyrket, og bevokst med krattskog. Kunne det vært noe og sett på, vurdert? Det kan vel ikke ha samme priskost som kornåker?

Ligger det fortsatt en «STOR STEIN» i buss-traseen? Kanskje er det mulighet for å «grave utom steinen?»

Æ bærre spør?

Lykke til med fornuftige utredninger!