Ørreten i Samsjøen går en stille død i møte

Lav vannstand i Samsjøen. Bildet er tatt i juli 2018. Foto: Tor Arne Granmo