Jakt blir fremstilt som et gode for utøverne, dyrene og samfunnet. Vi hører lite om hva jakta forårsaker av lidelser for dyrene, ubalanse i naturen og tap av artsmangfold.

Jakt er for dyrene frykt, smerte, død og forstyrrelser i mordyr-avkom relasjoner. En viltforsker anslo i 2009 at 4000 elger skadeskytes hver høst. Norske undersøkelser fra 2016 viste hagl i kroppen hos 18 % av eldre kortnebbgjess og 4 % av ungfuglene. En undersøkelse på Sørøya viste at 16-25 % av harene var skadeskutt. Undersøkelser av døde ryper under høyspentledninger viste at halvparten hadde hagl i kroppen.

Det meste av skadeskytingen hører vi ikke om, men vi hører desto mer om jegernes opplevelser. De som skyter de største trofédyrene, som burde fått føre genene sine videre, får de største oppslagene. Men iblant kommer dyrenes lidelser frem. I høst ble en elgkalv i Bodø skutt i ansiktet og stod i veikanten med blodet strømmende ut av nesen. Tidligere har vi hørt om rådyret i Nannestad med avskutt kjeve og spiserør, som stilte seg opp i en hage og pep om hjelp, og en hjortekalv i Gulen kommune med kjeven skutt i stykker, avmagret og i ferd med å sulte i hjel.

Etter naturmangfoldloven kan jakt bare tillates når arten produserer et «høstingsverdig overskudd». Dette overskuddet eksisterer ikke for rødlista arter som ærfugl, svartand, storskarv og hare, og andre arter i tilbakegang, som ryper, tiur, orrfugl og enkeltbekkasin. En rekke andre arter skytes kun for rekreasjon.

Helseeffekten av jakta trekkes ofte frem, men ingen trenger å skyte dyr for å ha glede av friluftsliv. Over 96 prosent av befolkningen jakter ikke. Denne store gruppen får begrenset mulighet til å drive friluftsliv og forringet naturopplevelse på grunn av jakta, og mange får redusert livskvalitet fordi de lider med dyrene.

Når jegerne beskriver gledene ved jakta, glemmer de at det for dyrene er et mareritt. Det trengs mer empati og respekt for dyr, og mer forståelse for dyrenes og naturens egenverdi. Vi er avhengige av naturen, men naturen klarer seg best uten vår inngripen.