Den siste uka har det vært flere videoer i sosiale media som viser ulike former for dyreplageri. Tik Tok-kanalen viser mange slike med et innhold som burde ha vært forbudt for barn og unge under 18 år. Det finnes heller ingen mulighet til å melde filmsnutter som inneholder dyreplageri til eier av sosiale media som Tik Tok og Snapchat. Flere filmer med slikt innhold sendes om og om igjen, og når mindreårige.

Det har vært filmer om katter i blendere, hunder som blir slått og flådd, med mer. Dette blir unger eksponert for, ofte gjentatte ganger. Filmer med slikt innhold burde ha vært forbudt å dele på sosiale media.

Dette er en oppfordring til foreldre, foresatte og besteforeldre om å ta grep. Sjekk hva det er barn og unge i familien utsettes for. Snakk om temaet, og at dette ikke er tillatt i Norge. Et slikt innhold kan påvirke unge på en negativ måte. Politikere og andre ledere i Norge må ta å adressere dette på et høyere plan. Aller helst burde Stortinget ha gjort noe i denne saken. Det burde vært et forbud mot å sende og dele videoer som viser dyreplageri.