Skrevet av «Venstregeriljaen»

For oss som har vært ute på «strøket» fra ca. kl. 17 og utover, ser vi en del ungdommer i ungdomsskolealder som «henger» rundt omkring ved bensinstasjon og butikker uten å ha noe positivt fore. Det er lett for at slik lediggang kan føre til negative handlinger.

Mange av ungdommene våre er interessert i fritidsaktiviteter innenfor idrett eller musikk.

Men vi har også ganske mange som ikke finner seg til rette innenfor dette tilbudet. Hva har vi å tilby til disse ungdommene i vår kommune? Jo, vi har kino, ungdomsklubb og noen happeninger på kulturhuset i ny og ne.

Etter at samfunnet stengte ned på grunn av pandemien i mars 2020, har ungdomsklubben på Støren vært stengt. Fra 1. november ser det imidlertid ut til å åpne igjen.

Tilbudet er som følger:

Tirsdager kl. 14-17 for 5.-7. trinn

Torsdager kl. 15-18 for 8.-10. trinn

Vi i Venstregeriljaen er skeptisk til om en ungdomsklubb som kun tilbyr aktiviteter 3 timer pr uke for de på ungdomstrinnet, vil kunne bidra i vesentlig grad med å få ungdommene bort fra gatebildet. Hva skal de beskjeftige seg med de andre ettermiddagene/kveldene? Vil innholdet som nå tilbys i ungdomsklubben være noe som fenger de unge?

Tilbudet som gis i andre kommuner i nærheten, viser at de har åpent flere kvelder for uka, og åpningstiden går utover kvelden til ca. kl. 21.00. Her satses det mest på de på 8.-10.trinn.

Innholdet kan være maling, foto/film, drama/teater, dans, mat, musikk, konkurranser, leksehjelp, motor, forming m.m.

I vår kommune er tilbudet å bare henge, gaming, spille biljard, brettspill og mat. Er det dette som vil trekke ungdommer og føre til positiv utvikling i gruppa?

Det er viktig at kommunen kommuniserer med ungdommene for å finne ut hva de har behov for, og så tilrettelegge for deres behov. Er det for eksempel sikkert at det optimale tidspunktet er rett etter skoletid? Hvilke aktiviteter ønsker de?

Ungdomsklubben på Støren holder til i lokaler som ligger tett opp mot kulturhus, kino, bibliotek, svømmehall og musikkverksted. Alt skulle ligge til rette for å skape et godt innhold i ungdomsklubben hvis en samarbeider med ulike aktører om å la ungdommene få prøve ut ulike aktiviteter de har interesse for. Hva om ungdomsklubben legger til rette for og tilbyr f.eks. tegne- og malekurs? Fotokurs? Svømmekurs? Dans- og drama? Andre musikkuttrykk?  Kompetansen og utstyret finnes innenfor en liten radius.

Etter en tid med stor grad av isolasjon, er det viktig å sørge for at ungdom som har følt på ensomhet og mismot, får noe som kan gi mestrings- og fellesskapsfølelse.

Det trengs at det satses mer på både kvalitet og kvantitet i tilbudet til ungdommene våre. Dette er i høy grad forebyggende arbeid, og vil føre til at flere får en positiv og aktiv fritid sammen med andre.

Om kort tid skal budsjettet for neste år opp i kommunestyret. Fra sentralt hold oppfordres kommunene til å satse mer på forebyggende arbeid blant barn og unge.

I vår kommune trengs det at politikerne setter av penger til ungdomsklubb slik at ungdommene våre kan samles om positive aktiviteter på kveldstid.