Ikke korona-avlyst i Soknedal, der er menigheten digitalt aktiv