Brannvesen over hele landet – fra Vardø i nord til Flekkefjord i sør – skal besøke barneskoler i sine kommuner før jul. Det betyr at et område på over 1, 5 millioner innbyggere er med på denne viktige førjulskampanjen.

Filmer fra hele landet. Julekalenderen er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

Gauldal brann og redning har bidratt til innholdet som ligger bak luke 24. Luken lar seg ikke åpne før denne datoen, men vi gleder oss til å åpne den på brannstasjonen og se at vi formidler hvor viktig det er med å være forsiktig med blant annet levende lys.

Farligst hjemme. Det er dessverre ikke uten grunn at brannvesenet bruker store ressurser på brannforebygging rett før advent. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald tid da vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter.

Barn gode ambassadører. Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.