Vi kan komme oss ut av strømkrisen på å reforhandle EØS-avtalen som omhandler strøm. Da vi skrev under ACER – avtalen i 2018 som har bidratt til kraftig prisøkning på strøm i Norge, skrev vi samtidig under på å bli en del av det europeiske strømmarkedet. Glemt var det at Norge ikke er medlem av EU, og slik ble vi en del av EU. Vi ga fra oss fosserettighetene til EU, enda vi har bestemmelser i norsk lov som hjemler forbrukere i Norge rimelig strøm. Sentrale politikere sto frem i nyhetene våren 2018 og påsto at nå skulle kjerne- og kullkraftverk i Europa stenges ned. De som hadde lest ACER-avtalen visste jo at dette var blank løgn, vi skrev under på at markedskreftene skulle bestemme prisen på strøm. Altså kun den kjente teorien om tilbud og etterspørsel, som blårussen lærer, skulle være prisbestemmende.

Først på 1990-tallet ble salg av strøm endret, slik at eiere kunne opprette aksjeselskap. Inntekter fra salg av strøm kunne tilfalle aksjeeiere, altså det er klart de ønsket ACER-avtalen velkommen. Det betydde jo mer penger inn på konto. Forbrukere i Norge skulle betale for en vare, en vare de var nødt til å kjøpe. Salg av overskuddsstrøm til utlandet gjennom utenlandskabler ble startet opp til samme tid. For hver kabel som bygges til utlandet, jo høyere vil prisen på strøm bli. Noe annet er blank løgn.

Nå dukker argumentet om flere kabler opp for å sende strøm sørover i landet, til de som har høy strømpris. Å bygge disse kablene vil komme til å bli enda mer prisdrivende på strøm, for da kan vi sende enda mer strøm til Europa. For de som tror vi hjelper de i Europa med kraft, så gjør vi heller ikke det. Vi bidrar med å dekke kun en bitte liten andel av Europas behov for kraft, nærmest som en mygg å regne.

Å reforhandle EØS-avtalen om strøm, vil gi forbrukere i Norge lavere strømregning. Altså vi må ta tilbake kontrollen over vår egen produksjon og salg av strøm. Først da vil vi få en lavere strømpris. Vi er ikke Europas grønne batteri når det kommer til strøm. Vi trenger heller ikke å bygge flere vindkraftanlegg, vi har tilstrekkelig med strøm her til lands. Alt annet er løgn, og et virkemiddel for å få velgere til å tro at vi hjelper Europa med kraft.

Svaret blir da at vi må velge inn politikere i de kommende valg som har forstått dette. Vi må stemme på de politiske partiene som har kandidater som har forstått dette. Oppfordringen blir da at dere må engasjere dere i politikken, møte opp på møter i de politiske partiene. Det å snu vinden som blåser i retningen høyre, til å blåse til venstre blir helt nødvendig for å oppnå lavere strømpris.