Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Mange partier snakker om enkeltmennesker, skrev Monica Grøtte Estenstad i Trønderbladet. Hun savner lovnader om bedre eldreomsorg, og lurer på hva partiene mener når de snakker om enkeltmennesker. Selv har hun en farmor som er «plassert midlertidig» av Melhus kommune på St. Olavs Hospital i påvente av en plass. På fjerde uke!

Les innlegget fra Monica Grøtte Estenstad her

Igjen og igjen ser vi at kvaliteten på eldreomsorgen avhenger av hvor man bor i landet - hvor god eller dårlig kommuneøkonomien er, og hvordan lokalpolitikere prioriterer eller nedprioriterer. Slik vi igjen ser i Melhus kommune. Kommunen går med stort overskudd år etter år, der diskusjonen mellom kommunens rådmann og ordfører stort sett handler om hvilke fond pengene skal plasseres i. Samtidig dyttes de eldre inn på dobbeltrom, stues vekk på midlertidig oppbevaring i lengre perioder og demente har blitt en kasteball i systemet mot sin og de nærmeste pårørende sin vilje. Utakk er verdens lønn.

Kanskje har temaet eldreomsorg druknet litt i debatter om klima, samferdsel og skattenivå, men Frp har tatt opp temaet flere ganger fordi det er minst like viktig som alle andre tema. Frp har lenge kjempet for en bedre eldreomsorg, og har fått gjennomslag i flere viktige saker som eldreombudet, kjøkken tilbake på sykehjemmet, flere sykehjemsplasser og statlig finansiert eldreomsorg (SIO), men vi gir oss ikke der. Fortsatt har FrP mange saker på listen som vi skal kjempe for. Noen eksempler er full og reell valgfrihet i alle omsorgstjenestene, sikre flere sykehjemsplasser, sørge for større fokus på kvalitet og innehold i eldreomsorgen - enn hvem som leverer tjenesten, sikre at vi får flere sykepleiere og helsefagarbeidere gjennom utdannings- og lønnsløft, legge til rette for full åpenhet omkring kvalitet og avvik på sykehjem og få på plass standardiserte, nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser. Nasjonale bruker- og pårørendeundersøkelser vil være svært viktig, for om de eldre skal kunne velge tilbudet som passer dem best, må vi ha faktagrunnlaget på plass.

Det skal ikke være slik at politikernes prioriteringer fører til at livene til de eldre settes på vent, som om de har all verdens tid til å vente på et godt og verdig tilbud. Det er ikke postnummeret som skal avgjøre hvilke tjenester man får. Alderdommen skal være belønningen for innsatsen tidligere i livet uansett hvor man bor. Det skal være kronen på livets verk. Da må vi ha en verdig eldreomsorg med kvalitet, valgfrihet og livsglede. Det skal være nok sykepleiere og sykehjemsplasser til alle som trenger det, og folk skal selv kunne velge hvor de ønsker å få hjelp og hvem de ønsker å få den av. Det har FrP vært tydelig på både før og under valgkampen. Det vil Frp fortsette med så lenge vi ikke har et godt og verdig tilbud til de som trenger det, uansett hvor de bor eller ønsker å bo. Landets eldre fortjener en varm og verdig eldreomsorg i verdensklasse. Det er politikernes ansvar å sikre dette!

Hege Annette Olstad, Melhus Frp