Det ser ut til å gro godt i næringslivet i området vårt. Et godt eksempel på det er den nye næringsparken på Skjerdingstad, som snart er i gang på tomta til det som i mange år var Skjerdingstad planteskole, og ikke langt fra naboen, Hofstad næringspark.

Store bedrifter inntar nå flata mellom Hofstad og Øya videregående skole, hvor det i mange år spirte gran- og furuplanter. Daglig leder Hans Petter Øien Kvam i Melhus utviklingsarena har all grunn til å være stolt.

I Orkdal ser de ut til å ha kommet over spirestadiet. Der snakker de om den nye oljen, mat! Isfjord Norway og Norsk Kylling har hatt en eventyrlig vekst.

– En sterkt medvirkende årsak til at disse bedriftene valgte å etablere seg nettopp på Orkanger, var den offensive og næringsvennlige holdninga fra kommunen, skriver Avisa Sør-Trøndelag og MN24. To ferske næringsmiddelbedrifter har på kort tid fått 600 ansatte. Dessverre er det Støren som har avgitt mange av disse arbeidsplassene etter at Norsk Kylling flyttet.

Ikke fullt så store dimensjoner er det over den nye næringsparken på Skjerdingstad, som kommer nesten som en knoppskyting fra naboen, Hofstad næringspark. Totalt er det brukt drøye 30 millioner kroner på kjøp av tomt, riving av bygninger og opparbeiding av næringsparken. Skjerdingstad næringspark kan når den er ferdig utbygd, gi 100 arbeids-plasser, sier daglig leder Hans Petter Øien Kvam i Melhus utviklingsarena til Trønderbladet.

To av firmaene som kommer i næringsparken er XL Bygg Midttømme og Bygger’n. XL Bygg Midttømme blir utradert av E6 når den bygges på Hovin.

På Øysand har Blomsterringen kommet flyttende fra Trondheim og inn i et nytt bygg. Heldigvis har Melhus plass til både nye bedrifter og til de som må vike for veianleggene. Slik har det ikke vært alltid. Mangel på egnede næringstomter har trolig forsinket utviklingen i en lang periode i Melhus. Både veletablerte firma som trengte mer plass og potensielle nykommere, måtte se seg om etter tomter andre steder, fordi det ikke var egnet areal i Melhus. Slik er det heldigvis ikke lenger.