Av Midtre Gauldal Arbeiderparti v/ leder og gruppeleder

Ser med skuffelse på at kantina på sykehjemmet ikke var klar for åpning rett etter nyttår slik kommunestyret vedtok på møte 17. november 2021.

Det kan godt være at behovet for oppussing er til stede, men det som undrer oss er at tidspunktet for oppstart av oppgraderingen kom på det tidspunktet kantina etter vedtaket skulle åpnes igjen.

Gunn Randi Enodd, leder i Midtre Gauldal Arbeiderparti Foto: Simen Meisdal
Trude Heggdal, gruppeleder i Midtre Gauldal Arbeiderparti Foto: Simen Meisdal

Midtre Gauldal har en vedtatt helse- og omsorgsstrategi hvor behovet for hjelp og bistand plasseres i en trinnmodell. Forebyggende arbeid gjort av oss selv som enkeltindivid, eller med hjelp fra det offentlige eller frivilligheten er bidrag som skal utsette behovet for tyngre tiltak. Slik vi i Midtre Gauldal Arbeiderparti ser det, så er kantina på sykehjemmet et av de offentlige lavterskeltiltakene.

Å spise middag sammen med flere når man bor alene er veldig viktig for den totale livskvaliteten for oss mennesker. Det samme er betydningen av å kunne drikke kaffe for beboere på sykehjemmet og bo- og dagsenteret og deres besøk og pårørende. Det å ivareta opplevelsen av å gå på «kaffe» er viktig selv om man har blitt beboer på en institusjon.

Kantina har vært stengt på grunn av pandemien og senere som et resultat av omorganisering, så det burde vært flere muligheter til å få gjort unna oppussingen på et tidligere tidspunkt. Kommunestyrets vedtak var klart i midten av november, så vi mener mulighetene for å fått gjort unna oppgraderingen før 2022 har vært til stede.

Det var for øvrig et enstemmig vedtak i utvalget for helse, oppvekst og kultur allerede 2. november 2021 om at kantinedriften ved sykehjemmet skulle være åpnet igjen fra starten av 2022.  Dette vedtaket ble vedtatt etter forslag fra oss i Arbeiderpartiet.

Midtre Gauldal Arbeiderparti er skuffet over fremdriften for gjenåpning av kantinedriften ved sykehjemmet og mener flertallsgruppa med ordfører i spissen bør følge fremdriften for gjenåpningen tettere, slik at denne prosessen forkortes så mye som mulig.