Innbyggerne i Melhus kommune får nødvendige og forsvarlige helsetjenester

foto