Jeg har som fylkespolitiker for Pensjonistpartiet fått flere henvendelser over at buss Oppdal-Trondheim kl. 0752 fra Oppdal Skysstasjon fremdeles går med busser uten toalett.

Det samme gjelder direktebussen tilbake 1515.

Sjåfører som dekker denne ruta, opplever at behovet for toalett på denne avgangen er stort.

Noen kan rekke å gå på do på Støren stasjon, men for eldre folk, er det å gå av og på bussen og stavre seg over plassen til toalett på stasjonen, ikke bare en enkel øvelse.

Det er riktignok et par mil kortere distanse enn Røros - Trondheim, men oppdalinger på vei til St. Olav har nok de samme behovene som folk fra Bergstaden.

Det er vanskelig å se noen holdbare argumenter som skal tale for den forskjellen det er i kvaliteten på tilbudet som oppdalinger får sammenlignet med rørosingene.

Ved inngangen til dette anbudet ønsket ikke AtB toaletter på langrutebussene.

Etter mye påtrykk fra forskjellige politikere, sjåfører og helseorganisasjoner ble dette omgjort til at det skulle være toaletter allikevel.

Hvorfor er da Oppdal totalt glemt?

Det er viktig at AtB ikke glemmer folk i distriktet som ønsker å bruke bussen inn til Trondheim, og hvor bussen stopper er også et tema. Lerkendal har blitt et stort kollektivknutepunkt. Det er merkelig at hverken rute 440 eller 480 skal betjene den holdeplassen - ingen av retningene.

Det burde ha vært naturlig at et slikt kollektivknutepunkt kunne ha vært tilgjengelig også for disse bussrutene.

Jeg vil etterspørre dette i neste fylkesting som en interpellasjon.