– Uforståelig, med de mulighetene de har til å regulere vannstanden uti der

foto