Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Tor Arne Granmo, styremedlem Gauldal demensforening

Nå er valget over, og det er nå klart hvem som skal styre landet de neste fire årene. Uansett, jeg er i dag bekymret over fremtiden, både på landsbasis og i Melhus kommune. Er jo klar over at det er på to forskjellige nivå, men det kan på en måte sammenlignes ut fra noe som har skjedd i årets valgkamp.

Det som nevnes om politikerforakten kan på mange måter forklares som en årsak kanskje, er at det som har kommet frem som beskyldninger og usannheter og de økonomiske fordeler stortingspolitikere har skaffet seg, det gjelder politikere fra flere forskjellige partier. De som følger med i politikken, både lokalt og sentralt, forstår hvilke saker jeg tenker på. Flere enn meg er spente på den videre utvikling og forklaring eller bortforklaring vi får høre, ikke minst i Melhus. Hvis vi får noen i det hele tatt.

Jeg har vært med i Gauldal demensforening i mange år, og var tidligere fornøyd med Melhus kommunes arbeid med demenssaken og behandlingen av demente personer. Det er i ferd med å forandre seg. Det påpekes i et vedtak i Melhus eldreråd den 6/9-21, at vi ser med uro over utviklingen av at eldre demente flyttes fra plass til plass, til plass og til slutt havner i institusjoner for mennesker med andre  utfordringer, som blant annet utviklingshemmede. Dette fordi tiltenkt tilbud til demente prioriteres andre grupper og dermed ikke er tilgjengelig.

Jeg har tidligere påpekt at en forholdsvis yngre dement person ble flyttet til forskjellige rom fem ganger på tre år. Dette er i sterk strid med medisinske og menneskelige forhold, ikke minst ut fra tryggheten for den demente. Det bekreftes ikke minst fra medisinsk forskning med demente. Jeg hadde nær sagt, det kom selvfølgelig ikke noen forklaring på det, ikke en gang at de ikke kunne gjøre det ut fra taushetsplikten. Jeg vet at heller ikke om den nærmeste personen ikke fikk tilfredsstillende forklaring. Dessverre ble ikke dette en sak som ble offentlig kjent  ut fra pårørendes ønske. Slik skal det ikke være i 2021, slike hendelser skal på ingen måte være mulig å gjøre.

Les også: Mor er tvangsflyttet inn på rom med en annen pasient

Det er også klart at nære pårørende reagerer på at sine nærmeste, på sine eldre dager og som bor på et av de tre sykehjemmene i Melhus kommune, flyttes sammen med andre og ukjente beboere. Det skal ikke være nødvendig i dag. Det er snakk om prioritering. budsjettmessig prioritering. Som det også påpekes i vedtaket i Melhus eldreråd fra 6/9-21, dette ansees som uakseptabelt.  Videre  savner også eldrerådet et eget punkt om habilitering av eldre og ikke minst også i vedtaket en oversikt over eksisterende tiltak over samarbeid med frivillige organisasjoner.

– Jeg har vært med i Gauldal demensforening i mange år, og var tidligere fornøyd med Melhus kommunes arbeid med demenssaken og behandlingen av demente personer. Det er i ferd med å forandre seg, skriver Tor Arne Granmo i innlegget. Foto: John Lerli / TB

Det er i dag mange frivillige personer, lag og organisasjoner som gjør en fantastisk innsats, ikke minst på de tre sykehjemmene i Melhus kommune. Det ønskes av alle at det skal fortsette, men hvor går grensen på at det skal satses på det? Skal den enkelte kommune ta det for gitt at det skal bli mer og mer frivillig innsats i det som egentlig er kommunens ansvar? Stikkord igjen, 20 prosent gartnerstilling på sansehagen på Horg sykehjem som ble kuttet ut, og som i dag tas vare på av flere pensjonister en dag pr. uke. Hvor lenge vil det vare? Hvor lenge skal kommunen ta det frivillige arbeidet som en selvfølge? Og håpe og tro på at det skal bli mer av det på mange områder?

Som jeg påpeker, dette som på alle områder, det dreier seg om penger. Budsjett. Prioritering. Ordfører Jorid Jagtøyen påpeker at det vil koste 10 millioner å sette i stand for mottak på de to tomme avdelingene på Buen helsesenter på Melhus. Går ut fra det er budsjettmessig kalkulert. De to avdelingene har stått tomme i mange år. Altså, Buen helsesenter ble bygd til en pris som Melhus kommune ikke hadde råd til å drive fullt ut? Tar jeg feil om flere års ikkebruk av de to avdelingene vil jeg gjerne få tilbakemelding på det. På møtet i eldrerådet ble det også påpekt at frem til 6/9-21 i år har kostet Melhus kommune 2,7 millioner for at kommunen ikke kan ta imot utskrivningsklare pasienter fra St. Olavs Hospital. Hva blir sluttsummen den 31.12-2021?

Noe som virkelig bekymrer meg er at det i dag er over 100.000 demente personer her i Norge og 300 til 400.000 pårørende. De neste 20 til 25 årene vil det ifølge offisielle prognoser, vil det øke til det dobbelte. Ikke et ord om det å årets valgkamp. Hvor ligger planleggingen for å møte dette i Melhus? Det vil bli for sent å tenke på det om 15 til 20 år. En valgkamp, det å styre en kommune, gjelder ikke bare dagen i morgen og overimorgen. En langsiktig planlegging gjelder ikke minst for fremtiden, ikke minst for både eldre og demente mennesker. Og - kom ikke å si at det har vært mulig å sette av noe, en liten del av overskuddet på 58 millioner til nødvendig bruk til de eldre og demenssaken. Det er igjen et spørsmål om vilje og prioritering.