Skrevet av Tor Arne Granmo

Kanskje ikke så enkelt i disse tider, for det er forståelig at vi alle er lei av det som vi har og ser rundt oss av pandemien og de mange resultater av den. Men for oss som har muligheter og ønsker og vil ta spaserturer ut i naturen, enten de er korte eller noe lengre, kan vi nok få mer positive tanker om og rundt dette med fremtiden når dagene nå blir lengre ut over vinteren. Forhåpentligvis også for de som det kan være noe vanskeligere for å ta en slik tur. Hvor alle nå kan bli mer optimistiske, vil bli mer optimistiske. Noe vi ønsker og som nok er mye avhengig av oss selv. På min knappe to timers spasertur til Gaula og ned til Måsøra på Lundamo lørdag ettermiddag var jeg en mer blid og fornøyd mann som gikk inn i min varme leilighet da jeg kom hjem. Med større optimisme for fremtiden. Og deler mer enn gjerne det med de vedlagte bildene jeg fotograferte under den gode spaserturen. Godt nyttår. Et år med optimisme.

Helt på vestsiden av Valdum bru ble det en stopp for å se snøen og iskanten på den tildels åpne Gaula hvor små isflak fløt rolig nedover. Foto: Tor Arne Granmo
Det var mange forskjellige dyrespor flere steder ved snøkanten nede ved Måsøra ut mot den åpne delen av Gaula. Foto: Tor Arne Granmo
På hjemturen fra Måsøra like ovenfor gjenbruksplassen begynte det å bli antydning til at i den sene ettermiddagstimen var i anmars ble det et fint skue mot Lundamo sine stolte høyder, Litjsten og Høgsten og hvor den knappe halvdelen av månen var godt synlig rett over Høgsten. Foto: Tor Arne Granmo
På hjemturen fra Måsøra ble det også en svipptur på Valdum bru igjen og hvor ettermiddagstiden hadde gått slik at det var kommet en rosa tone på himmelen mot nord samtidig som med at gradestokken hadde sunket slik at fargetonene også gjenspeilet seg i den åpne delen av Gaula. Foto: Tor Arne Granmo
Mot sør ble det å oppleve en vakker solnedgang med stråler i motlyset over den mørke delen av skogstrærne. Foto: Tor Arne Granmo
Før vi kommer til midten av Valdum bru er Vassfjellet synlig som på lørdag ettermiddag hadde kommet et rosa preg under den blå himmel og hvor snøen ved elva hadde fått en noe blåaktig tone over seg. Foto: Tor Arne Granmo