Hovin og E6-bru over fossegjelet? Er det utelukkende 110-fart og pris som gjelder?Presse frem vedtak om slikt i en smal dalbunn må være mest som en forbrytelse mot klima og matjord, rasere gård og heimer. Enorme masseforflytninger fra terrasser – og bru over gjelet. En leser mye skremmende om klima, her må klima tas mye mer på alvor.

foto
– Dette må være mest som en forbrytelse, mener Hans Olav Lund, om E6-planene på Hovin. Foto: Nye Veier / Norconsult

Gi f...  i 110-fart. Da har vi nok vei her med dagens E6, spesielt om den blir lagt bredere og får midtdeler. Det blir billigst, ødelegger minst, og verner klimaet best.

Enorme byggekostnader vil selvsagt føre til høye bompengesatser. De fleste vil ha “godt betalt” for å bruke litt lengre tid på en viss strekning for å slippe bompengene.