KOMMENTAR: I går lanserte Midtre Gauldal sin gigantiske næringslivssatsing. I samarbeid med Næringsforeningen i Trondheimsregionen avdeling Midtre Gauldal, ønsker de å trekke nye bedrifter til kommunen. Det er Støren næringsområde sør som er trekkplasteret, med hele 8000 dekar areal til næringsliv.

Målgruppen er bedrifter som trenger nye, store arealer. Håpet er selvsagt at Norsk Kylling ønsker å etablere seg der, men selv uten dem vil kommunen etablere næringsområdet. Og kanskje vil et slikt næringsområde være ekstra viktig dersom hjørnesteinsbedriften Norsk Kylling velger å flytte fra kommunen.

Midtre Gauldal har som målsetting å bli «Næringskommunen sør for Trondheim», og lover effektiv saksbehandling i norgestoppen. Dette er en framoverlent tankegang som vi liker! Det er en stor mangel på store næringsareal i Trondheimsregionen, og det er gode muligheter for vekst for dem som har areal å tilby. Noen tror kanskje Støren ligger for usentralt til å være attraktiv, men det er ikke riktig. E6 til trønderhovedstaden skal oppgraderes betydelig, og reisetiden kan komme ned mot 30 minutter. I tillegg passerer jernbanen like ved, og med E6 og jernbanen må all landbasert godstransport mellom Nord-Norge og Trøndelag til eller fra Sør-Norge passere Støren. Det er et viktig konkurransefortrinn.

Også Orkdal planlegger store næringsareal, og nylig la Malvik fram tilsvarende planer. Så kan man lure på hvilke planer Melhus har for utvikling av kommunen. Det er vanskelig å få øye på noen klar visjon. På næringskonferansen i Melhus fikk kommunen kritikk for å være utydelig. Er det en industrikommune, bokommune eller jordbrukskomune? Melhus har lite næringsareal tilgjengelig, og makter dessuten ikke å klargjøre nok boligområder. Dermed velger folk å bosette seg i Skaun og andre kommuner, og Melhus taper penger. Det er en uhyre uheldig situasjon for en kommune å havne i. Midtre Gauldal skal ha ros for å gjøre alt de kan for å ikke bli en nei-kommune.