Da helsestasjonen ble stengt på grunn av personalmangel sommeren 2022, dukket sentraliseringsspøkelset opp i mine tanker. Kan det være et forvarsel på nedleggelse? Og riktig, der kom forslaget om å legge ned Lundamo helsestasjon permanent.

Nå vil rådmannen samlokalisere helsestasjonene i Melhus.

Jeg vil komme med et tenkt senario der helsestasjonene foreslås samlokalisert på Lundamo.

Hvordan ville det bli mottatt i nedre Melhus? Tenke seg til at alle småbarnsforeldre nord for bommen skal sette sine håpefulle i bilen og kjøre til helsesøster på Lundamo.

La den synke inn. Det er nemlig ikke gitt at helsestasjonen må være i nedre Melhus. Melhus INP har gått til valg for å utvikle bygdene sentrene våre og ikke avvikle dem.

I forbindelse med Økonomisk handlingsplan 2024-2027 i desember, foreslo rådmann å legge ned Korsvegen legekontor for å spare penger. Melhus INP fant ingen sparegevinst på nedleggelsen og gav det livets rett i vårt budsjettforslag. Heldigvis for pasientene på Korsvegen fikk ikke rådmannens forslag flertall i kommunestyret.

Nå er det Lundamo helsestasjons tur. Her har rådmann gjort en liten vri, med først å stenge grunnet personalmangel, som jo aksepteres med liten motstand.

Så etter to år med samlokalisering som et nødvendig tiltak på grunn av utfordringen med helsesykepleierresurser og i uvisse om når helsestasjonen skal gjenåpnes, slippes bomben om nedleggelse av Lundamo helsestasjon...

Lundamo helsestasjon var i 2022 betjent to dager i uka fra kl. 8.00 til 15.00. Noe vi sør for bommen var svært fornøyd med og helsesøster savnes her hos oss. Helsesøster på Lundamo har lokaler i vårt legesenter som også huser fastlegen til de aller fleste av barna.

Nå har rådmann funnet ut at helsetilbudet styrkes ved å gå fra to helsestasjoner til en, for å gi et likeverdig og bærekraftig tilbud til alle barn og familier i Melhus kommune.

Det har hele tiden vært en hoved-helsestasjon i Melhus, for Lundamo helsestasjon har bare vært delvis bemannet. Så hva betyr det at helsetilbudet styrkes?

Melhus INP mener dette er en sniksentralisering og er imot forslaget, som vi mener ikke er et likeverdig og bærekraftig tilbud til fordel for barn og foreldre sør for bommen. Vi kan heller ikke se en samfunnsøkonomisk gevinst i forslaget.

Det er en fordel med helsesøster i samme hus som fastlegen og at hun forflytter seg to dager i uken eller når hun har fulltegnet kalender. Så slipper alle småbarnsforeldre sør for bommen å måtte reise med sine håpefulle til Melhus helsestasjon for kontrollen hos helsesøster.  Det blir etter vår mening mer likeverdig og bærekraftig om helsesøster behandler sine pasienter på Lundamo.

Melhus INP ber kommunestyret om å vurdere denne saken nøye, når den kommer på bordet og før de tar en avgjørelse i den.

Karin Jordan Rutlin

Melhus INP