Skrevet av Heidi Simensen, alderspensjonist

Jeg er tidligere styrer i barnehage og mor til to som begge har sitt arbeid innen helsevesenet.

Jeg har fulgt med i hvor travelt det har vært de siste to årene og hvilket press mange står i. Det er tydelig at det mangler fagfolk i mange sektorer og at dette har blitt forsterket i den senere tiden.

Mine tanker går til både fotfolket og ledere av de ulike virksomhetene. Jeg vet at de har det utrolig strevsomt i bransjer som sykehus, sykehjem, hjemmebasert omsorg, barnehager og skoler.

Jeg vil få takke dere for jobben dere gjør.