Av Sivert Moen, ordfører, Midtre Gauldal kommune

Jeg vil med dette forsikre alle frivillige, kommunens ansatte, næringslivet, lag/organisasjoner og befolkningen som har stått på under pandemien i forbindelse med vaksinering, prøvetaking, handleoppdrag og annen nødvendig bistand for å holde hjulene i gang, om at vi setter stor pris på deres bidrag. Dere har gjort en kjempejobb som vi har all grunn til å honorere.

Selvsagt burde vi vært påpasselig og aktsom nok til å ha gjort det under formannskapet den 17. februar i tilknytning til Trude Heggdals orientering til formannskapet om frivilligsentral og frivilligheten. Det ble takket for presentasjonen og det ble takket for orientering knytt til spørsmål fra ordføreren som tok til seg ny lærdom knytt til det som ble sagt.

Dessverre glemte vi, som Trude påpeker i et innlegg i Trønderbladet, å applaudere for de frivillige, noe som vi beklager sterkt. Derfor nok en gang takk skal dere alle ha for den innsatsen som dere har bidratt med. Sammen har vi kommet oss gjennom pandemien på en måte som vi så langt kan si oss vel fornøyd med. Pandemien er her og vil nok være her i en eller form en stund til med sykmeldinger og redusert kapasitet, men den er ikke like farlig. La oss håpe det roer seg mer om litt.

Under samme formannskapsmøte ble det oppnevnt en komite som planlegger kommunens bidrag til aktiviteter i frivillighetens år. I dette må det også ligge dialog med lag og foreninger. Komiteen består av ordfører, enhetsleder Samfunn, utvikling og kultur (SUK) Rasmus Hugdal og Trude Heggdal. Det vil være naturlig at også styreleder i frivilligsentralen bidrar i dette arbeidet.