Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Venstre-geriljaen

Sammen med mange andre sambygdinger var vi med på åpninga av Lekåsveien som går opp til det nye industriområdet som omtales som Støren sør. Vi var ikke alene om å være skeptiske da Midtre Gauldal kommune valgte å satse 200 millioner kroner på å bygge vei og tilrettelegge et industriområde langt oppi marka ovafor Skårvolden og Nygården, særlig da det ble klart at Norsk Kylling ikke ville bygge den nye fabrikken sin der.

Det var ei dristig satsing av kommunen, men vi gir dem honnør for å være framoverlent og tørre å satse. Foreløpig har vi fått 3,6 km med utrolig fin vei! Hallgeir Grøntvedt, leder for hovedutvalg for vei i fylkeskommunen, sa i talen sin at han misunner oss veien og ønsket seg at alle fylkesveiene hadde en slik standard. Foreløpig skal det være bare ett firma som har kjøpt tomt på det nye industriområdet, men det går unna på næringsarealene i Melhus, så vi kan jo håpe at det blir rift om tomtene i Støren sør i nær framtid. Ny E6 med en fartsgrense på kanskje 100 km/t vil gjøre det enda raskere å forflytte seg mellom Støren og Trondheim og kan bety mye for hvor folk etablerer seg.

Det vi mangler på Støren nå er først og fremst byggeklare tomter. Hvis ryktene taler sant, er det mange som har meldt interesse for å bygge seg en enebolig i kommunesenteret. Så vidt oss bekjent er det ingen tomter på Støren i dag der man kan sette spaden i jorda og begynne å bygge. Derfor bør den neste satsinga være å tilrettelegge for boligbygging i Lekås-området. Fylkets fineste vei ligger allerede der med gang- og sykkelbane helt fram til barnehage- og skoleområdet i Soknesøran.

Vi mistet mange innbyggere da Norsk Kylling flyttet til Orkanger, så nå gjelder det å prøve å få andre til å etablere seg her. Kommunen bør sette alle kluter til og tilrettelegge for boligbygging i sentrumsnære områder. Et boligfelt langs nyveien kan bli Lekåsens motstykke til Frøset! Det kan kanskje også lokke en del av de som får de nye arbeidsplassene på det nye jernbaneverkstedet til å slå seg ned i Midtre Gauldal i stedet for å pendle inn fra Trondheim eller Melhus. Lekåsen boligfelt kan bli et attraktivt boligfelt med en fantastisk utsikt til hele Støren. Ta deg en tur og se med egne øyne!

Kanskje vi skal vri litt på det gamle slagordet til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland og si: «Det er typisk Midtre Gauldal å satse!»

Lykke til fra Venstre-geriljaen