For en stund tilbake fikk en av oss følgende spørsmål:

 «Kvinnedagen, trenger vi den? Er ikke alt likestilt nå da?»

Det ble en fin anledning til å gjøre opp status og dette er hva vi ser i mars 2023:

·         I perioden 2000-2023 ble det begått 188 partnerdrap i Norge, ifølge en serieartikkel laget av VG.  Av disse 188 var 169 av ofrene kvinner og 19 ofre var menn.

·         22 % av norske kvinner har blitt utsatt for voldtekt ifølge en nasjonal undersøkelse. På 9 år har det vært en dobling av kvinner under 29 år som sier de har blitt voldtatt sammenlignet med tallene fra samme undersøkelse i 2014. Antall kvinner som sier de har blitt voldtatt øker i alle aldersgrupper. Kun 4% av disse opplevde at gjerningspersonen ble dømt.

·         Menn tjener mer enn kvinner, statistikk for 2021 viser at kvinner i snitt tjener 89 % av hva menn tjener. «Det er like mange som heter Arne blant de 100 best betalte topplederne som det er kvinner.» sitat fra frifagbevegelse i 2018. Det vil ta 168 år før vi får økonomisk likestilling i Norge ifølge World Economic forum.

·         Bare 14 % av de største norske selskapene har en kvinne som øverste leder. Det vil med dagens tempo ta flere tiår før vi får full likestilling på toppen av næringslivet.

·         Det er et flertall av menn i kommunestyrene i Norge. 40 % av kommunestyrerepresentantene er kvinner, men her er kurven svakt stigende.

Punktene over besvarer spørsmålet klart og tydelig.  Vi trenger kvinnedagen og vi er ikke likestilt, hverken når det gjelder frihet, medvirkning eller økonomi. Det gjenstår en kjempejobb og den jobben må gjøres av fellesskapet. Gutter og jenter, kvinner og menn i alle sosiale lag, yrker og på alle arenaer.  Skal vi klare å gjøre noe med dette må hver og en av oss være bevisst i alt vi gjør hver dag. Vi må tørre å si fra dersom vi hører noen snakke nedsettende om kvinner, selv om det er vanskelig å adressere kollegaen, vennene eller andre. Vi må endre tankesett og kultur, og sørge for blanke ark for kommende generasjoner av flotte kvinner, for det trenger verden!

Vi lover at vi skal ta vår del av denne jobben med oppbrettede armer. Vi er stolte av å være kvinner i Melhus arbeiderparti, hvor vi har like mange kvinner som menn på kandidatlista vår, i kommunestyret og i organisasjonen vår. Det er god ballast å ha med seg i denne store jobben.

I dag skal vi først og fremst hedre alle flotte kvinner i Melhus, og i resten av verden, og vi er takknemlige for alle tunge tak andre har tatt før oss for å løfte kvinnerettigheter. En ekstra varm tanke til de tapre kvinnene som lever i utrygghet og krigsherjinger i Ukraina.

Gratulerer med kvinnedagen

Hilsen kvinnene som stiller på valg for Arbeiderpartiet i kommunevalget 2023.