De siste måneders møter i Gaula Elveierlag og presseoppslag danner et grunnlag for å stille en rekke spørsmål.

Gaula Elveierlag er en organisasjon som skal ivareta forvaltningen av lakseelven Gaula.

I siste møte med grunneierne ble det svært mye skittkasting og orienteringer om ulike konflikter laget har stått og står i. Tiltak for å ivareta laksen og sjøørreten er tydeligvis underordnet, og styret kan ikke vise til tiltak gjort i denne sammenhengen.

Styret er også direkte årsak til at flere viktige samarbeidsarenaer både mellom andre elver og regionale aktører nå er havarert. Dette bevitner en arbeidsmåte som er konfliktskapende. Samarbeid handler om tillit, noe det tar år å bygge opp, men dessverre måneder å rasere.

Styret har også blitt utfordret på innføringen av Gaulakortet. Her har styret krevd inn penger både fra fiskere og oss grunneiere uten at man har hjemmel til det, ifølge Miljødirektoratet. Styreleder besvarer dette i media med at styret akter å fortsette med det, til tross for direktoratets vurdering.

I tillegg til innkreving uten hjemmel har også inntekter fra oppdrettsnæringen blitt betydelig for laget. Dette er penger fra en næring styret svartmaler i alle sammenhenger. Det vitner om en moralsk forkastelig styring av vår viktige ressurs som elva Gaula er.

Nå er det på tide at vi setter ned foten og sier at nok er nok. Gaula, landets beste storlakselv, er for viktig til at den skal styres basert på løgner, konflikter, illojalitet og manglende biologisk kompetanse. Vi har et omdømme vi skal prøve å ivareta. Og omdømmet til Gaula er nå under kraftig press, noe som mange grunneiere begynner å kjenne på kroppen.