Rådmannen i Melhus foreslår å legge ned helsestasjonen på Lundamo. Den har vært stengt siden august 2022, på grunn av mangel på helsepleieressurser. Rådmannen vil samlokalisere helsestasjonene på Melhus og Lundamo til rådhuset.

– Det snakkes om å utvikle de 6 tettstedene utenfor Melhus sentrum. Omtrent det første som skjer i etterkant, er et forslag om å legge enda en tjeneste til rådhuset, mener Rolf Lund fra Pensjonistpartiet. Foto: Jonas Frøland

Dette begrunnes med nødvendige tiltak for å drive faglig forsvarlige tjenester. Rådmannen viser til erfaringer som tilsier at tilbudet styrkes ved og gå fra to til en helsestasjon. Har Rådmannen vurdert om effekten blir den samme, om helsestasjonen flyttes permanent fra Melhus til Lundamo?

Jeg ser ikke at innbyggerne på Korsvegen og Gåsbakken er nevnt. Helsestasjonen på Korsvegen ble stengt på ubestemt tid for 11-12 år siden. Hvilket tilbud vil de få?

Jeg skrev et innlegg om helsestasjonene på Lundamo og Korsvegen like etter valget i 2023. Flere foreldre etterlyste når helsestasjonen på Lundamo åpnet igjen. De synes det er for tungvint, tidkrevende og dyrt med 80 kroner i bom, for å kjøre til Melhus hver gang. Det ser ut for meg som Rådmannens forslag er på kollisjonskurs med foreldrene som bor i tettstedene utenfor Melhus sentrum sine behov. Det snakkes om å utvikle de 6 tettstedene utenfor Melhus sentrum. Omtrent det første som skjer i etterkant, er et forslag om å legge enda en tjeneste til rådhuset.

Hølonda helsestasjon mens den enda holdt åpent. Helsesøster Marita Singsdal holder Barbro Næves datter Ella. Foto: Gunn Heidi Nakrem Foto: Gunn Heidi Nakrem

Rådmannen sier også at det minsker belastningen både i forhold til det faglige og sosiale miljøet, og sikkerheten. Et større fagmiljø vil i sin helhet styrke arbeidsmiljøet. Hvilken dokumentasjon fra faglig hold har Rådmannen for at f. eks. å jobbe en dag i uka «alene» på Lundamo, går utover sikkerheten? Det er leger og legesekretærer som har sitt daglige virke der. Jeg har sjøl jobbet blant annet nattvakt i nesten 30 år, med sikkerhetstjeneste. De siste årene jobbet jeg alene på nattevakt, men det gikk ikke utover sikkerheten.

Jeg synes det er syltynne «faglige» argumenter Rådmannen kommer med, for å legge ned Lundamo helsestasjon!

Har merket meg at Arbeiderpartiet i likhet med Pensjonistpartiet har sagt at de vil utvikle alle tettstedene i kommunen. Om det stemmer, vil også de gå imot Rådmannens forslag. Vi trenger helsesykepleier ressurs, der barn og unge vokser opp!

Rolf Lund Pensjonistpartiet