Kronikk skrevet av Bernt Øien

Media har for lengst sluttet å granske politikerne på vegne av befolkningen. I stedet gransker media befolkningen på vegne av politikerne. Nå er regjeringen godt i gang med å drukne forventningene til regjeringsskiftet med dyr strøm fra vår vannkraft som de mener har fått en «uforklarlig» vekst i strømprisen. De vet utmerket godt at vår vannkraft har en av de laveste produksjonskostnader i verden.

«Vi ønsker ikke at folk skal gå inn i julen med klump i magen. Det er dager som dette velferdsstaten er til for» sier arbeids- og inkluderingsministeren om harde koronatiltak. Mens finansministeren har misforstått ESA i spørsmålet om lønnstøtteordningen for permitterte under pandemien, så får vi rekordhøye strømpriser her i landet som renner over av energi. Permitteringer, trygdekøer, konkurser og fattigdom i verdens rikeste land kan bli resultatet.

Kanskje regjeringen har adoptert strategien under innføring av energiloven med motsatt fortegn? Behandlingen av energiloven var lagt opp som systematisk en «en-ting-om-gangen»-prosess som taktisk forutsetning for at reformen skulle la seg gjennomføre.

Det smarte trekket med «en ting-om-gangen» burde derfor få regjeringen til å se på råstoffmangelen i kystkommunene når det gjelder fisk, den burde se på EØS-avtalen, den burde se på rotet med ny nettariff , den burde se på hvorfor svenskene kan begrense strømleveransen til Norge mens vi kan ikke gjøre det samme til EU, den burde slett ikke akseptere et fortsatt menneskerettighetsbrudd på Fosen ved å la vindturbinene stå, den burde legge nye planer for å øke ressursene i helsevesenet, den bør innse at EU går mot en energimessig usikkerhet når de stenger ned kjernekraftverkene neste år.

Det viktigste er imidlertid at regjeringen må foreta seg noe for at Norges vannkraft ikke skal bli sluk av et enormt energihull i EU. Billig energi for Norges innbyggere er lik rikdom, dyr energi er lik fattigdom, nasjonen Norge er bygd på billig, ren og fornybar vannkraft, det er barnelærdom.

Er Ap er i glideflukt fra sine røtter med Sp som landingshjul inn i en selvpåført solnedgang? Statsministeren «grøsser» over forslag om at kraftselskapene skal pålegges å levere rimelig strøm til industri og forbrukere her i landet. I Norge har vi hatt det så godt over så lang tid at alle kampsakene til «vanlige folk» (les «kommunistene/Rødt») er gått i glemmeboka. I Kina hvor det ikke mangler på kampsaker har «kommunistene» allerede makta slik at ingen tør fronte «vanlige folks» saker, så det er ikke gitt hva som er høna eller egget.

Å overlate den sosialdemokratiske arenaen til vilkårlighet med en mix av energipolitikk og sosialpolitikk bidrar til økende inflasjon og sosiale forskjeller. Det grønne skiftet går unødig fort. Har vi råd til at bedrifter, gartnerier, gårdsbruk og forbrukere skal stå i nok en knallhard utfordring som er forårsaket av høye strømpriser fra eksportkabler i tillegg til en ny pandemi-nedstengning? Ingen analytiker tror at strømprisen vil gå ned eller at pandemien er over, det er bare Venstre som mener at det er tull å tro at det er sammenheng mellom strømeksport og høy strømpris. Med de energiprisene vi nå ser kan lysene bokstavelig talt bli slukket, matproduksjonen går ned og ragnarok er på vei.

Rødt utfordret statsministeren nylig om å ta nasjonale og sosiale hensyn i strømprisspørsmålet for å ivareta «vanlige folk». Svaret gjorde det klart at Ap’s leder lider av elektrosjokk med påsatt spenning fra EU. Hadde han enda brukt blå kjeledress i stedet for svart dressbukse, for det ser ut som Ap og Sp mangler styringsfart slik at skuta siger ut av rød sektor mot styrbord som pr. definisjon er grønn. Men sosialdemokratiet er blitt fargeblind og seiler inn i noe som minner om høyreblått. Der møter de noen av sine egne, men som i Johannesevangeliet blir det: «Han kom til sine egne, og Hans egne tok ikke imot Ham». «Vanlige folk» som benytter seg av et moralsk kompass uten misvisning vil aldri akseptere kursomleggingen.

Har det skjedd noe med rosenes parti? Er det kommet orm i rosen for å sitere William Blakes «The Sick Rose»? Lar finansministeren reven passe hønsehuset som huser byråkratene og politikerne som tillot at Statkraft bygde vindkraftverk i kjernen av samenes kultur med begrunnelse at det ble lavere strømpriser? Ap og Sp står jo vakt rundt Nord Pool og aksepterer at vindkraftbransjen har rasert natur og valser over lokalbefolkningen uten å sette krav til myndighetsstyring, utbetalinger til samfunnet eller tilbakefall til fellesskapet slik vannkraftindustrien har gjort i 100 år.

Hele kalamiteten minner om Dantes «Den guddommelige komedie», bare med den forskjell at det verste for en komedie er når den blir latterlig.