Av Reidar Solem

I Melhus sentrum har kommunestyret tidligere vedtatt at det skal bygges ei ny gangbru over Gaula. Den skal blant annet ifølge artikkel i Trønderbladet være tenkt som «en forlengelse av gangaksen mellom Melhus sentrum øst og Brekkåsen». Denne avstanden bør etter min mening heller gjøres kortere uten å måtte bygge ny bru.

foto
Kartskisse. Foto: privat

Det er nå en fin mulighet til å rette på dette ved å henge på et felt for myke trafikanter på den ene sida (nordre) av Melhusbrua. Denne forbindelsen kan føres fram til dagens veikryss Hølondvegen/Martin Tranmæls veg, hvor den via underganger kan ledes inn på en allerede opparbeidet grusvei opp i dalen øst for Israelstuen opp til videre adkomster til Brekkåsen/Tambartun, Rimolshagen og Rimol/Tranmæl.

Undergangene her vil også redusere de farlige kryssingene for skoleelever og andre til buss-stoppesteder på Hølondvegen.  Viser til vedlagte kartskisse og foto tatt nedover avlingsveien fra Gimsevegen og Hølondvegen.

Håper kommunestyret nå vil sørge for at dette forslaget kan bli nærmere vurdert med tanke på kostnader og praktiske løsninger.

I mellomtiden spaserer jeg trygt over Melhusbrua på mine turer mellom toppen av Gimsebrekka og Melhus sentrum.