Å tenne bål er et gammelt varsel om fare.

Les også: Jordvern, sau og genmodifisering

Les også: Flyttet til Tyrkia for å skrive om mat

I dag tenner bondelag over hele landet bål for å protestere mot regjeringas nye landbrukspolitikk som gir økt liberalisering og svekker politikken. Det er ingen selvfølge at vi har et jordbruk fra nord til sør i dette landet, og et mangfold av gårder og produkter produsert på norske ressurser.

Det er dette vi brenner for og vil ha mer av.

Med jordbruksmeldinga vil regjeringa føre landbruket i feil retning, og er på kollisjonskurs med bøndene, Stortingets flertall og forbruker.

Regjeringas nye hovedmål for landbruket er at matproduksjonen skal være kostnadseffektiv.

Dette er feil fokus. Vi trenger en politikk som stimulerer til bruk av arealene landet rundt, og øke matproduksjonen på norske ressurser.

Vi vil at Stortinget viderefører matsikkerhet, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraft som overordna mål for norske landbrukspolitikk.

Landbruket i Melhus kommune og resten av landet er ei næring med store muligheter. Dette potensialet tar ikke meldinga tak i.

Melhus Bondelag,

leder

Jorid Oliv Jagtøyen