Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Jorid O. Jagtøyen, ordfører i Melhus og Maren Grøthe, Utvalgsleder i helse, oppvekst og kultur.

I dag markeres verdensdagen for psykisk helse. En dag som i år er viktigere enn noen gang! Årets tema er «Livet under og etter pandemien: Vær oppmerksom – vær til stede – følg opp».

Vi har lagt bak oss mange og lange måneder med sosial avstand, isolasjon og usikkerhet. Dette har satt sine spor i samfunnet. Det har det også gjort i Melhus, og spesielt de eldre og barn- og unge har vært utsatt. I mars 2021, ett år etter vi stengte ned, var det en dobling av antall henvendelser fra unge til psykisk helse i Melhus. Det samme var tallene i Trondheim Kommune, imens studentenes trivselsundersøkelse viste av 45 % av studentene har hatt alvorlige psykiske plager under pandemien.

Det å være ungdom i dag er annerledes enn det var før. Ungdommen setter et stort press på seg selv i å lykkes. Man skal helst være en del av en stor vennegjeng, prestere godt på skolen og gjerne på idrettsarenaen. Sosiale media bidrar ikke positivt bestandig, og mobbing og utestenging er ikke enkelt.

Tilbud har vært nede

For våre eldre har pandemien ført til engstelse, isolasjon og nedsatt fysisk helse på grunn av at lavterskeltilbud, dagtilbud og trimgrupper har vært nede. Noen hadde de mistet de eneste sosiale møteplassene de hadde.

Vi har alle følt på hva vi har gått glipp av. For pandemien har gjort at vi alle ser mindre til hverandre. Aldri før har kontrastene vært større mellom dem som har noen nære og de som står helt alene på utsiden.  Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. Derfor er det så viktig at vi nå står sammen i tiden fremover.

Dette ønsker vi å bidra til gjennom politikken, samtidig som vi vil rette en stor takk til alle skolene, arbeidsplassene i Melhus og de frivillige lagene og organisasjonene som gjør en innsats for dette hver eneste dag.

Ekstra fokus på psykisk helse

Denne uka har flere av våre skoler og barnehager hatt ett ekstra fokus på psykisk helse, vennskap og det å se hverandre. De har danset BlimE-dans, hatt solidaritetsjogg, jobbet med sosial kompetanse, meg selv og andre, vennskap og leken. Mye av dette er også faste tema gjennom hele året. Mental helse Melhus, Melhus Røde Kors Omsorg og avdeling for psykisk helse- og rus markerte dette også på sitt Åpent Treffsted på Kroa onsdag.

Kommunestyret satte i vår av midler til gjenåpning og ekstra tiltak, der lag og organisasjoner i Melhus kan søke om penger til gjenåpningsktiviteter. Mange tiltak er iverksatt eller under planlegging, og vi oppfordrer enda flere til å søke. Alle våre lavterskeltilbud, treffsteder og trimgrupper er tilbake i normal drift, og den 1. november åpner Bygdakafeen på Buen igjen. Vi er endelig på vei tilbake til hverdagen.

Trenger alle

Men her trenger vi også hjelp av dere alle! Vi må gjøre det vi kan for å være oppmerksomme, være til stede og følge opp. Som kommune skal vi dette, men vi må også gjøre det som enkeltmennesker, naboer, foreldre og sambygdinger.

Bry deg, spør en ekstra gang, inviter ut på tur eller en kopp kaffe, ta en telefon eller send en koselig melding. Er du fotballtrener - ring opp de som forsvant og er du russ - få alle med i en gjeng.

Det er kun sammen som samfunn vi kommer oss videre. Ved å følge opp skaper vi fellesskap og aksept, og det bidrar til å forebygge ensomhet og utenforskap. Slik bidrar vi til at alle kan få god psykisk helse.