Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Kirsti Øyum-Jakobsen, rektor ved Melhus videregående skole

Nye Melhus videregående - sammen for framtida

Det er med en viss undring jeg leser hovedoppslaget i Trønderbladet 28.09 med overskrifta «Frykter at det blir satt en stopper for nyskolen». I den anledning finner jeg det viktig å poengtere en del fakta i sakens anledning:

Kirsti Øyum-Jakobsen, rektor ved Melhus videregående skole Foto: Trøndelag fylkeskommune

Ny Melhus videregående skal bygges. Det er det ingen tvil om, noe heller ikke aktuell sak i hovedutvalget omhandler. Bakgrunnen for dette politiske innspillet til utvalget er de nyeste prognosetallene for befolkningsvekst, som viser at utviklingen i områdene rundt Melhus, særlig Skaun, er noe lavere enn tidligere antatt. Saken omhandler derfor hvorvidt det er behøvelig med en ny prognoseanalyse med tanke på dimensjonering, eller om tallet 800 elever, slik eksisterende vedtak sier, skal stå fast. Hvis utvalget ønsker ny vurdering av dimensjoneringstall, kan resultatet bli en liten nedskalering av utbygginga, til 700, eller 600 elever. Fellesareal skal likevel planlegges med opp til 800 for å ta høyde for eventuelle senere behov.

Jeg synes det er synd at saken til ukas hovedutvalg kan forstås dithen at mulig utbygging av Melhus vgs skal «stoppes». Dette er verken fylkesdirektøren, eller direktør for utdanning, sitt ønske. Jeg er blitt bedt om å trygge skolens ansatte på at det blir utbygging. Jeg vil herved også trygge alle andre på det samme. Behovet er stort, og skolen trenger nye og tidsriktige arealer. Vi er i en prosess for nytenkning rundt fremtidige tilbud for å møte fullføringsreformen og framtidas behov for kompetanse. Skolen har et stabilt og dyktig personale med høy motivasjon for nytenkning, og elevene trives godt. Vi er allerede godt i gang med å tenke alternative og nye programfagstilbud som imøtekommer framtidas kompetansebehov. Vi ser derfor frem til prosessen vi står foran, og gleder oss nå i første omgang til høstens besøk av fremtidige elever. Skolen har et godt og bredt tilbud, og allerede til neste år vil mye være videreutviklet for å skape aktive læringsarenaer.

Sammen gir vi muligheter for alle ved Melhus videregående skole, om ikke så altfor lenge også i nye lokaler.