Senterpartiet fikk etter forrige valg oppfylt sin drøm om å sitte sammen med Ap i en rødgrønn regjering. Det ville være det beste alternativet, og både lovnadene og pengene satt løst.

Likevel presterer de gjentatte ganger å gå ut i riksmedia samt lokale medier for å peke på alle rundt seg når de selv ikke innfrir i regjering. At Maren Grøthe (Sp) nå går ut og skal legge skylden på SV for å sette E6-utbygging i Trøndelag i fare, er helt feil. SV har i alle år, også i partiprogram sagt at de er imot utbygging av motorveg. Dette kunne da ikke være ukjent for Sp der de drømte om sitt rødgrønne prosjekt for ett år siden. Da tok Ap og Sp et bevisst valg til hvem de skulle samarbeide med også i budsjett. De skulle holde seg på rødgrønn side.

Derimot var det mange andre partier, deriblant Høyre som var veldig tydelig på at de ønsket utbygging av motorveg. Men det var uaktuelt for Sp sentralt å samarbeide til Høyre.

Det vil være avgjørende at Sp og Ap nå leverer og sikrer E6-utbygging Melhus sør. Det er til enhver tid sittende regjering som legger rammene for statsbudsjettet, det betyr at man også må ta ansvar for de kutt som gjøres. Det er mange partier på stortinget som vil kunne være villige til å forhandle med Ap og Sp for å sikre utbygging av motorveg i Trøndelag.

Jeg vil be Sp ta ansvar i stedet for å henge ut samarbeidspartnere og opposisjon for alt Sp selv, i regjering ikke klarer å levere på.