– Det dunker og slår når en kjører på Haukdalsveien. Politikere burde ta en en kikk på veier over hele landet, og det må bevilges mer penger til utbedring av veier i distriktet, sier Leif Moan fra Midtre Gauldal.

Moan har tatt kontakt med Trønderbladet etter å ha lest om bøndene på Hølonda som protesterer mot hullete og smal fylkesvei. Deler av Jåravegen er i dårlig forfatning med store hull, og på et parti er det så smalt at traktorer så vidt kommer seg forbi andre kjøretøy.

– Det er også dårlige fylkesveier i Midtre Gauldal, og en kan ta som eksempel veien fra E6 og opp til Budal. En som kjører daglig på en vei til og fra Budal, sa at veien er et hån mot dem som bor i Budal og i distriktene. Enkelte veier er ikke vedlikeholdt på mange år, og Moan spør om når det sist ble gjort vedlikehold på veien fra Snøan og opp til Enodd.

– Er det gjort noe vedlikehold siden starten for rulleskirennene, spør Moan.

Moan sier videre at han i 12 år satt i Midtre Gauldal kommunestyre, og at han har erfaring med fordeling av midler fra kommunekassa. At fylkespolitikere også sliter med å finne penger til utbedring av fylkesveier, har Moan forståelse for.

– Når den totale kassa er tom, er det vanskelig å finne penger uansett formål, forklarer Moan.