Innlegg fra Utdanningsforbundet Melhus, Bente Estenstad og Gunhild Høvik

I revidert statsbudsjett har regjeringen bevilget penger til kommunene som skal gå til grunnskole. For Melhus sin del utgjør dette beløpet ca. 1,5 millioner kroner. Økonomi og handlingsplanen var sak på formannskapets møte 23.11. Utfra sakspapirene kunne vi lese at rådmannens forslag var å legge pengene som skulle gå til grunnskole på disposisjonsfond.

Utdanningsforbundet sendte da en mail til alle medlemmer i formannskapet om at vi forventet at disse pengene skulle øremerkes skole, slik regjeringens intensjoner er. Disse midlene skal bidra til å opprettholde dagens skolestruktur, derfor er det viktig at disse brukes til skole.

Av de 11 mailene vi sendte fikk vi INGEN svar! Dette får oss til å undre: Er ikke politikerne i Melhus interessert i innspill fra andre? Hvordan ser politisk ledelse på situasjonen i oppvekstsektoren? Det er mange ting, blant annet oppgradering læremidler, som disse pengene kan brukes til.

Vi savner politikere som er opptatt av kvaliteten i barn og unges opplæring, ikke bare skatepark og idrettshaller. Som fagforbund for pedagoger i skole og barnehage ser vi det på som vår oppgave å stille disse spørsmålene. Vi representerer den nest største fagorganisasjonen i kommunen, og forventer mer interesse og svar fra politikerne når vi stiller spørsmål og kommer med innspill på saker som gjelder vår sektor.