Må sørge for at det er trygt på Singsås bo- og tjenestesenter