Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Melhus idrettsråd

Innspill til arbeidet med økonomi- og handlingsplanen fra Melhus idrettsråd

Melhus idrettsråd representerer over 6600 medlemmer i kommunen, er et organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og en del av frivilligheten.

Melhus kommune er en kommune med mange aktive frivillige som er til stor glede for alle generasjoner, både aktive og tilskuere. Engasjementet bidrar til sosialt fellesskap og trivsel. Idretten og frivilligheten er svært viktig for kommunen, og spesielt for lokalmiljøet.

Omkring halvparten av kommunens innbyggere er medlemmer i ulike foreninger og lag.

Mange av disse lagene, foreningene, som står foran store investeringer i årene fremover, trenger forutsigbarhet. I tillegg til forutsigbarhet trenger forventer lagene likebehandling.

Idrett er bygd på frivillig innsats. Idrettens største frykt er at viljen til å yte denne innsatsen forsvinner og at de folka som legger grunnsteinene for idrettslagets daglige drift ikke lenger er villig til å legge ned disse timene.

I stedet for å ta langsiktige verv ønsker kanskje folk i større grad kortvarige og spesifikke oppgaver? Man ønsker å bidra på noen få ting i stedet for å bli dratt inn i masse ulike prosjekter i frykt for å drukne i ansvar?

Det er derfor viktigere nå, enn noen gang før, at kommunen også jobber målrettet for egen idrettsrådgiverstilling en ressursperson og kontinuitetsbærer for idrettens frivillige, som ofte må jobbe igjennom mange år fra behovskartleggingen til et ferdig realisert anlegg, det er sjelden et anlegg blir realisert med samme ressurspersonene som startet i denne prosessen. At det finnes en klubb og et idrettsmiljø som skaper liv og røre i lokalsamfunnet - det er utrolig viktig.

Selv om det ikke er egen idrettsrådgiver i Melhus, er det mange dyktige folk som allerede bruker mye av sin tid på idretten innenfor enhetene, hvor stor stillingsbrøk dette utgjør til sammen har vi ikke oversikt over, men det er nok allerede betydelig prosent.

En egen stilling som idrettsrådgiver vil frigjøre tid for andre, samt bidra til å opprettholde og utvikle et godt aktivitetstilbud gjennom den organiserte idretten.

En fast rådgiver med idrettsbakgrunn vil også kunne bistå både de frivillige lag og organisasjoner med rådgivning i søknadsjungelen, på denne måten vil anlegg planlegges smartere, hvor behovet for kommunens andel til anleggene kan i noen ganger reduseres eller unngås.

Idrettsrådet ber de folkevalgte allerede nå sette seg inn i planforslaget for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og anleggsutbygging i Melhus kommune 2021–2025 hvor mye av dette allerede er påpekt flere ganger.