Spørsmål til fylkesordfører (og generalforsamling for AtB) om utfordringer med tidspunkter for skoleskyss

Støren skole har vært i dialog med AtB i forbindelse med skoleskyss for 1. og 2. klasse. Skolen ønsker i utgangspunktet at alle barna skal gå på skole fra 08.30-12.45 hver dag, da de mener at dette er det beste for barna skolefaglig.

Dette ble ikke hensyntatt av AtB. I stedet har de i dette skoleåret tidene 08.20-13.45 man/tirs/fre og 08.20- 11.15 ons/tors.

For neste skoleår vil AtB kutte tilbudet om skoleskyss klokken 11.15 på torsdag, noe som fører til at skolen må øke timetallet for 1. og 2. klasse. De yngste elevene må da ha to skoletimer ekstra hver torsdag!

Venstre mener det er uholdbart at et kollektivselskap slik kan overprøve skolefaglige vurderinger og bestemme at 1.-2.-klassinger må gå to timer lengre en skoledag i uka.

Mine spørsmål til fylkesordføreren:

1.       Er det slik at AtB skal kunne diktere når barn skal være på skolen?

2.       I hvilket omfang legger AtB opp skoleskyss i strid med skolenes innspill om ønsket timeplan?

3.       Hvordan vektlegges de skolefaglige vurderingene i slike beslutninger?

4.       Hva er klagemulighetene for Støren skole og Midtre Gauldal kommune?