Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Trude Solem Heggdal, daglig leder i Midtre Gauldal Frivilligsentral og lokalpolitiker (AP).

Søndag 10. oktober er FNs verdensdag for psykisk helse. På Gauldal skole- og kultursenter markerte vi dagen sist tirsdag for alle elever ved Støren ungdomsskole og Gauldal videregående skole. Da hadde vi besøk av regissør Sverre Kvamme som hadde foredrag og filmfremvisning til elever og ansatte om filmen «Nattebarn». Dette er en norsk dokumentar som setter lyset på unge menneskers psykiske helse og lidelser.

Dette arrangementet var en oppfølger etter åpningskonserten som ble arrangert for elever ved begge skolene en fredag litt tidligere i høst. Der spilte TuVeja og Sie Gubba for omkring 250 ungdommer for å markere at pandemien og dens restriksjoner var over.

Slitasjen har vært stor for mange

Alle har vi både en fysisk og en psykisk helse å ta vare på, og slitasjen under pandemien har vært stor for mange. Jeg synes det er fantastisk at vi kunne arrangere en konsert som en positiv opplevelse, og foredrag/film med et så alvorlig tema som selvmord for ungdommen vår. Vi trenger både positive opplevelser sammen med venner, og økt kunnskap for å ivareta vår psykiske helse, og dette gjelder alle aldersgrupper.

Som leder ved Frivilligsentralen er jeg i en posisjon til å nå utrolig mange ulike typer folk, og har en mulighet å bidra positivt overfor både enkeltmennesker og lokalsamfunnet. Konserten og foredraget/filmvisningen er kanskje ikke den mest naturlige arenaen for en Frivilligsentral, men gjennom gode relasjoner med lokalt næringsliv fikk vi en mulighet til å være med å gi noe til ungdommene våre. Vi ble bindeleddet og katalysatoren, og klarte sammen med flere å gi et helhetlig tilbud til ungdommene med de pengene Sparebank 1 SMN ønsket å gi til lokalsamfunnet Midtre Gauldal etter 18 måneder med pandemi.

Større behov for å ta i et tak sammen

Jeg synes at dette viser at sammen kan vi få til veldig mye, og sammen tenker vi gode tanker, og sammen klarer vi å ta vare på hverandre.

Som lokalpolitiker ser jeg at det i fremtiden vil bli et større behov for å ta i et tak sammen, og da blir det viktig å se etter ressurser og engasjement. Legger vi vekt på det positive, så vil det gi ringvirkninger både for enkeltmenneskene og lokalsamfunnene.

Takk til alle innbyggere i Midtre Gauldal som har bidratt for at vi skal komme oss gjennom denne pandemien.