Av Venstre-geriljaen ved Randi Rognes, Kari Haukdal   Ingrid Anita Solem, Jan Tore Tangstad, Knut Arne Aasen

Venstre-geriljaen - I den siste tida har det dukket opp diverse leserinnlegg i lokalavisene under denne signaturen. Har du lurt på hvem det er? Du trodde kanskje at du visste hvem det var?!

Da Venstre falt ut av kommunestyret ved lokalvalget i 2019, måtte det tenkes nytt i forhold til å markere Venstres standpunkter og øve innflytelse. Venstre-folk er generelt aktive og mange av oss liker å skrive. Derfor valgte vi å begynne å skrive leserinnlegg og bruke signaturen Venstre-geriljaen for å gjøre folk litt nysgjerrige. Det har virket etter hensikten, for enkelte av oss har fått mange spørsmål, og det har vært en del oppringninger til vår tidligere leder Jon Kristian Haukdal.  Vi får også henvendelser om saker folk gjerne vil at vi skal ta opp.

Som det framgår av leserinnleggene våre, er Venstre-folk engasjert i små og store saker i vårt lokalmiljø. Vi har vært opptatt av hvor E6 skal gå gjennom kommunesenteret Støren, og hvordan denne avgjørelsen kan påvirke utviklinga av tettstedet. Når trase՛ for ny E6 nå er avklart, må planen for utviklinga av kommunesenteret oppdateres. Det er klargjort et framtidig industriområde i Støren sør, men hva skjer med tilrettelegging av nye boligtomter? Hva med aktivitetstilbud for ungdommene våre? Vil økte strømpriser og motstand mot vindmøller føre til økt press for å bygge ut Gaula som er gitt varig vern mot utbygging av vannkraft? Hvem skal ivareta laksefiskere og andre turister hvis Gaula natursenter legges ned?

Venstre-folk er jevnt over aktive og engasjerte mennesker som liker å få ting til å skje til beste for fellesskapet. Men Venstre er ikke bare opptatt av hva som skjer i egen kommune. Sentrale saker for oss er miljø, kultur, utdanning og internasjonal solidaritet. Særlig miljøsaken har lenge vært veldig viktig for Venstre. Derfor har vi planer om å lage et lokalt klimamøte til høsten. Kanskje du har lyst til å være med på å planlegge og arrangere et slikt møte? Vi vil veldig gjerne ha flere med på laget. Det behøver ikke å bety at du melder deg inn i Venstre og blir veldig aktiv. Du kan velge å arbeide ad hoc, dvs. du kan være med og arrangere et miljømøte fordi det er en sak som engasjerer deg, og så er du ferdig med det. Skulle du finne ut at det er meningsfylt og artig å arbeide med den type problemstillinger, er det mange å ta av. Det er bare å ta kontakt!