Av Trude Heggdal, Midtre Gauldal Frivilligsentral

På siste kommunestyremøte i Midtre Gauldal ble det gjort et gladvedtak som det passer godt å synliggjøre i forbindelse med Frivillighetenes år. Politikerne vedtok en forskrift som legger til rette for at lag og organisasjoner i Midtre Gauldal kan slippe å betale gjeldende kostnad for søknader underlagt bygningsloven.

Dette resultatet er blitt en realitet gjennom samhandling og samarbeid mellom enhet for samfunnsutvikling og kultur, og Frivilligsentralen.

Gjennom møter, mailer og telefonsamtaler har det offentlige byråkratiet og frivilligheten møttes for å sammen se på muligheter for å unngå lange og tunge byråkratiske prosesser. Gode rammer og enklere prosesser bidrar til at frivilligheten styrkes og blir lettere tilgjengelig for folk flest.

Frivilligsentralen hadde et ønske om å sette opp gapahuker i Frøsetmarka. Vi fikk tillatelse av en positiv grunneier, men måtte sende en dispensasjonssøknad for å imøtekomme krav i bygningsloven som i utgangspunktet opplevdes krevende. Kommuneadministrasjonen bistod med veiledning av søknadsskriving og gode råd for en enklest mulig prosess som førte til et godt mål. Denne samhandlingen bidro til at vi fikk større forståelse for ulikheter og innblikk i hvor forskjellige rammene vi selv jobber innenfor faktisk er. Kunnskap og forståelse om hverandre er viktig for å oppnå gode resultater som flere kan ha nytte av.

En positiv grunneier er selvsagt også en stor fordel i et slikt arbeid.

Nå ligger det til rette for at frivilligheten i Midtre Gauldal kan delta aktivt for å bidra til at innbyggere og besøkende kan få enda flere gode friluftsopplevelser og mer fysisk aktivitet.

Midtre Gauldal Frivilligsentral takker enhet for samfunnsutvikling og kultur for samarbeidet, og håper lag og organisasjoner i Midtre Gauldal får nytte av forskriften, og at det gjennom denne blir enklere å gjennomføre ulike friluftstiltak på frivillighetens premisser.