Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for debattantens egen holdning

Skrevet av Randi Rognes, Midtre Gauldal Venstre

Fredag 3. september stod det en artikkel i Trønderbladet med tittelen: «Håper virkelig Nye Veier ser de har laget en skyhøy «fengselsmur». Illustrasjonsbildet gir et klart inntrykk av hvordan det blir å leve bak en slik mur.

foto
- Min henstilling til Nye Veier er at de skjermer oppvekstområdet til barna på Støren og legger ny E6 i tunnel gjennom Mannfjellet, skriver Randi Rognes i innlegget. Foto: Tor Arne Granmo

Det er akkurat dette vi som bor på Støren frykter kan bli virkeligheten for barna i Støren barnehage og Støren barneskole, hvis Nye Veier velger å utvide dagens E6 til firefelts motorvei forbi barnehagen, barneskolen og idrettsparken i Soknesøran. Da kan det bli reist en flere meter høy mur mellom den nye E6-en og oppvekstområdet til barna. For ungene må det gi dem følelsen av å være i luftegården til et fengsel når de slippes ut i friminuttene! Er det noen som tror det vil føre til at flere barnefamilier slår seg ned på Støren?

Som leder i det som den gangen het skole- og oppvekstutvalget fikk jeg være med og åpne den nye Støren barneskole i 1997 og Støren barnehage i 1998 sammen med daværende ordfører Kolbjørn Tangvik. Vi var glade og fornøyde over at barna på Støren endelig skulle få like gode tilbud som barna i de andre delene av kommunen, og at vi hadde unngått å bygge ned dyrkajord. Nå ser vi at dette fine oppvekstområdet kan bli sterkt forringet av høye støyskjermer.

Hva er løsninga? Min henstilling til Nye Veier er at de skjermer oppvekstområdet til barna på Støren og legger ny E6 i tunnel gjennom Mannfjellet, og den må naturligvis ha de nødvendige nødutgangene. Vi har så lite plass på Støren at vi har ikke noe å avgi til en firefelts motorvei. Hensynet til barna må gå først!