Innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal må venne seg til en ny renovasjonshverdag. På tide, vil kanskje noen mene. For 72 prosent av dagens restavfall skulle egentlig ikke vært der.

Nå skal alle husstander også sortere ut matavfallet og glass/metall, og vi får dermed fire søppeldunker. Hvor man skal plassere de fire søppeldunkene er en egen sak, mange har nok bygget tilpassede «søppeldunkskur» som nå blir for små. Her må hver enkelt finne en ordning som passer for dem. Kanskje er det plass i garasjen? Kanskje kan naboer gå sammen om dunker? Eller bare plassere dunkene ved siden av de gamle? Dette går nok fint for de fleste.

Men den store endringen skjer inne i boligene. Ifølge Remidt er den fysiske endringen viktig for at kildesorteringen blir gjennomført. Det viktige er å ha et godt system hjemme for søppelsortering, og aller helst på kjøkkenet der mye av søppelet får sin opprinnelse. Må man «gå på leting» etter papirdunken og glassbeholderen, er det fort at dette havner i restavfallet.

Det fine med den nye ordningen er at det vil lønne seg å være god på kildesortering. Hele renovasjonsgebyret bestemmes av hvor stor restavfallsdunken din er. Jo mer glass, matavfall, plast og papir du klarer å skille ut, jo mindre må du betale. Bedre motivasjon for godt miljøvern kan man knapt finne. I tillegg vil Remidt kunne selge det kildesorterte avfallet, og større inntekter for Remidt betyr mindre utgifter for oss innbyggere.

Selv om dette er en ny hverdag for innbyggerne i Melhus og Midtre Gauldal, så er det ikke en ny ordning at folk må sortere avfallet sitt. Mange trønderske kommuner har hatt kildesortering av mat i mange, mange år. At det skulle være mye vanskeligere for folk her å kildesortere er vanskelig å forstå. Jeg er sikker på at også innbyggerne i våre to kommuner skal klare å etablere nye vaner.