Vi må gjøre noe for beboerne på Singsås bo- og dagsenter