Skrevet av Bjørn Magnussen

Jeg vil gjerne rette spørsmål til Nye veier, Melhus kommune og andre involverte i rivningsplanene for hus ifm. bygging av nye veier.

Hva skjer med rivningsmassene? Det er formidable verdier i eiendommene som rives, og gjenbruk av byggematerialer burde være av stor betydning. Store verdier går ellers tapt og lite miljøvennlig er det. Hvorfor ikke opprette et deponi der materialer, innredninger og utstyr kan gjenbrukes til en billig penge? Det vil være miljøvennlig, fremtidsrettet, og skaffe flere arbeidsplasser.

Håper noen kan si litt om dette.