- I disse smittetider når ansatte går ut og inn av private hjem, burde det vært en selvfølge

Varaordfører Stine Estenstad (H) frontet saken om at ansatte i hjemmetjenesten bør få dekket utgifter til arbeidstøy.  Foto: Gunn Heidi Nakrem