Melhus vil fylle opp bekkedalene sine - en tvilsom form for nydyrking